Kampfordeleraftale:

1) Fodboldbestyrelsen giver kampfordeleren besked om, hvilke hold der skal tilmeldes hovedturneringen.

2) Afdelingerne udpeger en kontaktperson for hver afdeling (U13, U14 o.s.v.).

3) Afdelingerne udpeger en kontaktperson for hvert hold.

4) Kampfordeleren eller dennes stedfortræder (p.t. Alfred Richardt, mail: ulfred@esenet.dk) har AL kontakt til DBU angående turneringen – i enkelte sager kan kampfordeleren give bestyrelsen ret til selv at kontakte DBU, men inden skal kampfordeleren have givet sin accept.

I alle sager vedrørende dispensationsansøgninger, protestsager og ankesager skal fodboldbestyrelsens kontaktperson inddrages. Hvis kontaktpersonen ikke har svaret på henvendelsen indenfor 24 timer, afgør kampfordeleren, hvad der videre skal ske i sagen.

Kontaktpersonen har modtaget sagen, hvis den er på en mail, hvor både kampfordeler og kontaktperson er på samme mail.

Hvis man er uenige om en beslutning, er det bestyrelsens kontaktpersons beslutning, der er afgørende.

5) Fodboldbestyrelsen udpeger en kontaktperson til DBU omkring spillerregistrering (p.t. Alfred Richardt, mail: ulfred@esenet.dk).

6) Fodboldbestyrelsen udpeger kampfordelerens kontaktperson i bestyrelsen.

7) Ved sæsonstart udfærdiger Fodboldbestyrelsen en træneroversigt med angivelse af, hvem der er kontaktperson i de forskellige afdelinger/hold.

Fodboldbestyrelsen holder løbende træneroversigten ajourført, og ændringer skal meddeles til kampfordeleren.

Krav til kontaktpersonerne:

Kontaktpersonerne skal kunne svare på mail indenfor 24 timer og skal kunne træffe en beslutning.

1) Alle bestillinger af træningstider skal ske via kampfordeleren.

2) Alt omkring kampe skal gå gennem kampfordeleren eller dennes stedfortræder.

3) Afdelingen skal indsende en plan over deres arrangementer i løbet af året, (f.eks. ture til stævner i ind- og udland) så kampfordeleren kan planlægge derefter – skal opdateres løbende, når der sker ændringer.

4) Tilmeldinger til DBU-arrangementer skal gå gennem kampfordeleren (f.eks. indendørs turneringer, futsal, badecup m.v.)

5) Afdelingerne er selv ansvarlige for indhentning af spillercertifikater – p.t. i samarbejde med Alfred Richardt.

6) Det er afdelingerne, der er ansvarlige for, spillerne har den rette alder, men det er kampfordeler/bestyrelse, der sørger for dispensationsansøgninger jvfr. Punkt 4 i første afsnit.

Kampfordeler i Jerne Idrætsforening er p.t.:

Jens Nielsen, Storegade 66, 6700 Esbjerg – mail: jerneif@get2net.dk

Støt dem der støtter os