Forretningsbetingelser for JERNE IF (FODBOLDAFD.)´s website www.jerneif.dk

 Generelle oplysninger om klubben:

Klubbens juridiske navn: JERNE IF (FODBOLDAFD.)

Selskabsform: Forening

CVR-nummer: 16 61 48 15

 

Adresse:

JERNE IF (FODBOLDAFD.)

Fasanvej 2A
6705 Esbjerg Ø                                                                                                                                             
 

Officiel e-mail adresse:  ulfred@esenet.dk

Officiel web-adresse: www.jerneif.dk

 

PRISER

Alle priserne på  http://www.jerneif.dk/ er ikke tillagt moms, da vi er en forening..

 Når du via dit dankort køber et af følgende produkter:

   - Tilmelding til hold(eller flere hold)
   - Passivt medlem
 

Sker det som en forud betaling for den periode der er angivet ved købet.

Der tilbydes ikke refundering af penge for dine køb via dit login kan du til enhver tid se dine køb

BETALING

www.jerneif.dk kan du betale med følgende betalingsmidler:

Dankort

Visa/Dankort

eDankort

Betaling sker forud.

Vi bruger quickpay.dk som betalingsgateway til dankort læs mere på deres side om sikkerheden ved online betaling.

 FORTRYDELSESRET

Der er ikke fortrydelsesret. Og der refunderes ikke penge efter tilmelding til et hold eller venteliste.

PERSONOPLYSNINGER

Når brugeren klikker rundt på hjemmesiden, indsamles statistiske data. Disse data er helt anonyme, hvilket betyder, at de ikke indeholder oplysninger, der kan identificere brugeren, selv om denne måtte være logget ind. Følsomme data, der sendes via nettet, er sikret ved brug af SSL kryptering ("Secure Socket Layer"). De servere, der opbevarer data om vores brugere, er placeret sikkert bag en firewall. Oplysninger opbevares ikke krypteret på serveren. De oplysninger, du giver, behandles i fuld fortrolighed og bliver udelukkende brugt i forbindelse med fakturering af indkøb hos JERNE IF (FODBOLDAFD.) samt udsendelse af nyhedsbreve, som brugeren har tilmeldt sig.

Som registreret bruger hos JERNE IF (FODBOLDAFD.) har du altid mulighed for indsigt, og du kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne i Persondataloven

Personoplysningerne opbevares i 5 år efter sidste transaktion med kunden. Ingen registrerede personoplysninger videregives til tredjemand i nogen form på noget tidspunkt, medmindre det sker efter krav i lovgivning eller i øvrigt kræves af offentlige myndigheder. Brugernavn og adgangskode.

Kunder, der ønsker at tilmelde sig hold hos JERNE IF (FODBOLDAFD.), tildeles et brugernavn og en adgangskode. Det er kundens ansvar at o

NYHEDSBREVE

Nyhedsbreve sendes enten via e-mail til den e-mailadresse, kunden har oplyst. Kunden kan til enhver tid framelde sig nyhedsbreve igen ved at slette sin profil.

COOKIES

I forbindelse med login installeres en midlertidig cookie på den computer kunden benytter.

I Internet Explorer (version 5.x) kan pågældende cookies om ønsket slettes under menuen "Funktioner" - "Internetindstillinger" - "Slet cookies".

TEKNISKE KRAV TIL KUNDENS COMPUTERUDSTYR

Det forsøges at optimere teknikken på websitet, således at det fungerer i alle de mest udbredte browsere (Internet Explorer, Netscape, Mozilla, Opera, Chrome) og operativsystemer (Windows, Mac OS, Linux).

 

PRISER

Alle priser er i danske kroner (DKK og de er ikke tillagt moms, da vi er en forening.

Vi modtager betaling fra følgende kort: Dankort, Visa/Dankort.

Kunden afholder selv eventuelle gebyrer m.v. til egen kortudsteder.

 

ÆNDRING AF PRISER OG HANDELSBETINGELSER

De til enhver tid gældende priser og handelsbetingelser fremgår af hjemmesiden

 

Ordensregler:

   · Det forventes, at man behandler vores klubhus og omgivelserne med respekt - efterlad lokalerne og banerne i pæn og ordentlig stand.

   · Fodboldstøvler skal rengøres og bankes af på den dertil indrettede plads ved banen. Det er forbudt at gå ind i klubhuset med støvler efter træning eller kamp.

Rygepolitik:

   · Der er rygeforbud i hele klubhuset.

Endvidere tilstræbes det, at der ikke ryges under kampe iht. signalværdien i denne adfærd overfor børn og unge.

Alkohol- og rusmiddelpolitik:

Der må aldrig serveres øl, vin eller spiritus for unge under 16 år i forbindeLse med træning eller anden samvær på holdene.

På et seniorhold, hvor der er medlemmer under 18 år, skal forældrene til de pågældende orienteres om, at der d specielle lejligheder vil blive nydt alkohol.

Indtagelse af alkohol før og under træning/kampe bør ikke forekomme.

Ledere og trænere skal markere, at alkohol ikke er noget for børne- og juniormedlemmer.

Ved deltagelse i stævner, konkurrencer samt på ture skal den ansvarlige leder/træner til enhver tid være i stand til at leve op til det ansvar,

 der følger med en leder gerning.

Den enkelte leder/træner er ansvarlig for sin egen alkoholindtagelse.

De frivillige medarbejdere fra afdelinger og hold skal altid være ansvarlige for egne deltageres gøren og laden.

Hvis et medlem, leder eller træner p.g.a. indtagelse af alkohol optræder upassende ved kamp, konkurrencer, stævner eller ture, skal vedkommende øjeblikkelig bortvises eller hjemsendes fra det pågældende arrangement.

Hjemsendelse sker på pågældendes eget ansvar og for egen regning.

Doping:

   · Foreningen tager skarpt afstand fra brugen af doping, hvorfor brugen af dette vil medføre udelukkelse fra foreningens aktiviteter.

Pædofilipolitik:

  · Jerne Idrætsforening er iflg. loven forpligtiget til indhentning af børneattester. Formålet er at skaffe oplysninger om personer, der ønskes ansat i en funktion i foreningen, der har med børn og unge under 15 år at gøre.

  · Hvis en person nægter at give samtykke til indhentelse af børneattest, kan pågældende ikke arbejde i foreningens regi.

  · Den enkelte afdeling i Jerne Idrætsforening modtager den kontrollerede attest fra Kriminalregistret og handler i forhold hertil. Modtager en afdeling en positiv attest fra Kriminalregistret, skal den pågældende formand straks drage omsorg for, at den undersøgte træner/leder fjernes fra omgang med børn og unge under 15 år under hensyntagen til de til enhver tid gældende regler om tavshedspligt.

  · JIF arkiverer negative attester, så længe der er et ansættelsesforhold til den pågældende person. Det påhviler derfor ansættende afdeling, når den undersøgte person ophører ansættelsesforholdet, at destruere den negative børneattest på betryggende vis.

  · Alle oplysninger er fortrolige. Hovedbestyrelsen og de respektive afdelinger er derfor underlagt tavshedspligt i henhold til ”persondataloven”.

KONSEKVENS:

   · Hvis ovenstående politikker ikke overholdes kan det medføre eksklusion fra foreningen.

Børneattester:

    Arbejdsgangen er papirfri og sker ved, at foreningerne (arbejdsgiveren) via sit CVR-nummer og NemID (erhverv) skal logge sig ind på www.politi.dk eller www.virk.dk, når de skal indhente børneattester på trænere eller ledere. Herefter indtastes navn og CPR nummer på den træner eller leder, som børneattesten vedrører. Der kan indtastes op til 50 navne (trænere/ledere) pr. anmodning.

Derefter afsendes anmodningen om at indhente børneattesten via systemet til trænerens/lederens e-boks. Træneren/lederen har herefter 14 dage til at besvare henvendelsen. Når træneren/lederen har modtaget henvendelsen, går vedkommende ind via sit NemID og sit CPR nummer og giver samtykke til indhentelse af oplysninger i kriminalregistret.

  · Systemet behandler anmodningen og samtykket og sender herefter en erklæring til foreningen. Herefter kan foreningen arkivere børneattesten i den digitale postkasse. Der undgås således nogen form for ”papirgang” mellem forening og træner/leder.

 · Såfremt en træner/leder ikke besvarer henvendelsen til sin e-boks inden 14 dage, vil systemet give en meddelelse tilbage til foreningen/arbejdsgiveren og meddele, at der ikke er givet samtykke. Den pågældende træner/leder kan herefter ikke varetage opgaven med direkte kontakt til børn og unge under 15 år eller en opgave, hvor pågældende færdes blandt børn og unge under 15 år. 

·   Siden 2005 har foreningerne skullet indhente børneattester ved nyansættelser af trænere og ledere, som har lederansvar for børn og unge under 15 år. I 2012 blev reglerne skærpet til at omfatte personer, som via deres arbejde færdes fast på steder, hvor der er børn under 15 år.

 

KONSEKVENS:

  · Hvis børneattest ikke indhentes kan vi risikere at miste alle tilskud til hele foreningen.

 

FORBEHOLD

JERNE IF (FODBOLDAFD.) tager forbehold for tryk- og prisfejl.

JERNE IF (FODBOLDAFD.) er ikke ansvarlig for nedbrud af eller svigtende adgang til hjemmesiden, nedbrud i strømforsyning eller internetforbindelse, hærværk på systemet (både fysisk såvel som computervirus og hacking), misbrug af personoplysninger eller andre forhold og omstændigheder, som er uden for deres kontrol.

 

 

ANSVARSFRASKRIVELSE

JERNE IF (FODBOLDAFD.) og dets indholds leverandører kan i intet tilfælde gøres erstatningsansvarlig for anvendelsen af http://www.jerneif.dk, herunder garanterer man ikke og indestår i intet tilfælde for,

- at et hold ikke opfylder brugerens forventninger og behov.

- at www.jerneif.dk og de herpå tilgængelig gjorte annoncer af enhver art er fejlfrie, tilgængelige, rigtige, nøjagtige, pålidelige, opdaterede, sikre, leveres rettidigt eller kan anvendes til det angivne formål. 

JERNE IF (FODBOLDAFD.) og dets indholdsleverandører er således ikke erstatningsansvarlig for direkte tab, følgeskader, herunder driftstab, mistet avance og indirekte tab, som kunden, kundens aftagere/klienter/kunder eller tredjemand lider på grund af fejl ved en annoncetekst eller billede Brugere, som ikke kan acceptere det anførte, bedes ophøre med enhver anvendelse af JERNE IF (FODBOLDAFD.) ydelser samt forlade hjemmesiden. Ethvert link til tredjemands hjemmeside er uden ansvar for JERNE IF (FODBOLDAFD.). JERNE IF (FODBOLDAFD.) påtager sig intet ansvar for eventuelle skader hos brugeren som følge af brug af JERNE IF (FODBOLDAFD.) ydelser på www.jerneif.dk

 

KLAGER OG REKLAMATIONER

Hvis du ønsker at reklamere, kan du henvende dig til:

JERNE IF (FODBOLDAFD.)

Fasanvej 2A

6705 Esbjerg Ø                                                                                                                                             


 

Støt dem der støtter os